Akce

Nejmilejší koncert – hudební, taneční festival

Od nevidím do nevidím – odnevidimdonevidim.cz

Ozdravné pobyty

Raftování na řece Sázavě

Lezení na pískovci

Den dětí Letecký den v Chotusicích

Letní tábory

Republikový divadelní festival

Vánoční benefiční koncerty

Zájmové kroužky, individuální vzdělávání

Dětský domov a školní jídelna Sázava

Benešovská 7
285 06 Sázava

Tel./Fax.:  +420 327 321 263

Mobil: +420 603 811 391

IČO: 70 83 84 29

Bankovní spojení: 443825319/0800

ID datové schránky: niv25pm

E-mail: ddsazava@ddsazava.cz